Personvern i faktaundersøkelser: Hvordan etterleve GDPR og personopplysningsloven?

Sted: 
Bjørvika Konferansesenter i Oslo
Dato: 
Torsdag, 27 mai, 2021

I faktaundersøkelser, som i andre typer arbeidsmiljøundersøkelser, registreres og behandles en rekke personlysninger, herunder også i stor grad sensitive personopplysninger.  Både personopplysningsloven og GDPR-reglene er strenge på dette området. 

Dette gjelder både for de som er oppdragsgivere og de som er utførere.  Kurset vil gi deg som utfører eller som bestiller av faktaundersøkelser en oversikt og praktisk innsikt i personvernreglene inkludert GDPR, herunder hvilke systemer man må ha, men også hvordan man legitimt kan behandle slike opplysninger på en trygg måte i praksis.

Typiske temaer vil blant annet være:,

 • Når kommer personvernreglene til anvendelse? Personopplysningsloiven og GDPR reglene
 • Hvilke forpliktelser har faktaundersøkere? – Betydningen av om faktaundersøkelsen er intern eller ekstern
 • Hvilke forpliktelser har bestillere av faktaundersøkelser
 • Adgangen til å behandle personopplysninger, herunder forbudet mot viderebruk til uforenelige formål
 • Faktaundersøkeres aktivitetsplikter og registrertes (ansattes) rettigheter, herunder:
  • Krav til databehandleravtale og andre tiltak ved overføring av opplysninger over landegrenser
  • Krav til informasjon til den registrerte (personvernerklæringen)
  • Rett til innsyn, retting og sletting
  • Plikt til å sørge for personopplysningssikkerhet
  • Plikt til å sørge for dokumentert internkontroll (behandlingsprotokoll mv)
  • Drøftings- og evalueringsplikter
 • Konsekvenser ved manglende etterlevelse

Thomas Braut Svendsen er advokat og partner i Advokatfirmaet Storeng, Beck & Due Lund (SBDL), hvor han hovedsakelig arbeider med arbeidsrett, statsansatterett og tilgrensende rettsområder som personvern og trygderett. Han har tidligere vært seniorrådgiver i Arbeids- og velferdsdirektoratet i NAV. I tillegg til advokatpraksis og foredragsvirksomhet er Thomas medforfatter av blant annet arbeidsrettsboken «Arbeidslivets spilleregler», hvor han blant annet har skrevet om reglene i personvernforordningen og personopplysningsloven.

Helene Larsen Brustad er advokatfullmektig i SBDL. Hun har bistått større og mindre selskaper med blant annet spørsmål knyttet til GDPR og informasjonshåndtering. Helene har erfaring med å holde kurs og foredrag om temaer innenfor personvern og arbeidsrett. Hun er også medforfatter av arbeidsrettsboken «Arbeidslivets spilleregler», hvor hun blant annet har skrevet om reglene i arbeidsmiljøloven om kontrolltiltak, herunder kameraovervåking og innsyn i e-post mv.»

Pris; 4900 (inkludert lunsj og kursmateriell). Kurset holdes i Oslo sentrum, i Bjørvika Konferansesenter.

 For påmelding send mail til post@arbspes.no eller helst, fyll ut og send inn skjemaet under.