Innføringskurs i faktaundersøkelse (Trinn I) - Online på Zoom

Sted: 
Online - Zoom
Dato: 
Onsdag, 17 mars, 2021 til Fredag, 19 mars, 2021

Påstander om mobbing, trakassering osv., utløser arbeidsgivers undersøkelses og aktivitetsplikt. I slike situasjoner må arbeidsgiver sikrer seg et forsvarlig grunnlag for videre tiltak gjennom å beluse de faktiske forhold i saken og hvorvidt det har forekommet brudd på arbeidsmiljøloven eller interne føringer. Dette kan man gjøre selv i rollen som arbeidsgiver, man kan benytte interne undersøekre eller eksterne som i så fall arbeider på mandat fra arbeidsgiver. Det er imildertid arbeidsgiver som trekker de endelige konklusjonen og som stter iverk tiltak i tråd med konklusjonene i saken. Faktaundersøkelse er dermed en form for arbeidsmiljøundersøkelse som benyttes i klage- eller varslingssaker, der det f.eks. foreligger påstander om mobbing, trakassering, dårlig ledelse, dårlig arbeidsmiljø etc. Metoden gir et nødvendig grunnlag for videre arbeid og er særlig nødvendig når påstand står mot påstand. En godt gjennomført faktaundersøkelse sikrer en forsvarlig, rask og rettferdig behandling av saken, og gjør det mulig å sette punktum i slike saker. Metoden er i tråd med arbeidsmiljøloven og de sentrale juridiske saksbehandlingsregler, regler som også Arbeidstilsynet er opptatt av på sine hjemmesider når det gjelder undersøkelser av f.eks. mobbing, trakassering og utilbørlig opptreden, nemlig god sakshåndtering der man belyser fakta i saken. og arbeier etter prinsippene om  dokumentasjon, habilitet og kontradiksjon og der man forholder seg til reglene om personvern. Metodikken er opprinnelig utviklet på oppdrag fra Arbeidstilsynet, var på høring hos partene i 2007 og er i tråd med den Europeiske rammeavtalen for håndtering av trakassering, som partene og den norske regjeringen underskrev i 2007. Boken om metodikken utgitt på Gyldendal Forlag fra 2016, inngår i kursmaterialet. Til nå har mer enn 700 deltatt på kurset. Mange har også gått videre og blitt sertifiserte faktaundersøkere.

Kurset gir en grundig teoretisk og praktisk innsikt i metoden, det faglige og jurdiske grunnlaget, samt om temaene mobbing og trakassering, samt en grundig praktisk trening i bruk av faktaundersøkelse som metode, og vil kvalifisere deltagerne til selv å gjennomføre denne type undersøkelser.  Om man vil kan man gå videre i etterkant med flere kurs og til slutt oppnå sertifisering som faktaundersøker. Begrepet "Sertifisert faktaundersøker" er copyright beskyttet og kan derfor bare tildeles av oss i Arbeidsmiljøspesialistene. 

Kurset er som sagt et frittstående kurs. Senere kan man velge å ta oppfølgningskurset og/eller kurset i utvikling av proseyrer og retningslinjer, og man kan gå for full sertifisering. 

Tidsrammer: Kurset går over tre lange dager, oppstart klokken 0900 første dag og avsluttning kl.1500 siste dag. Kurset denne gangen vil gå online ved hjelp av plattformen ZOOM, slik at de kan delta som ikke ønsker eller kan reise. Vi har allerede kjørt kurset online flere ganger med gode resultater og super-fornøyde deltagere. Vi er selv litt overrasket over hvor godt det hele fungerer online.

Kurset krever at du har en stabil internett tilkobling og at du kan sitte fritt og uforstyrret de tre dagene. Kurset krever at man er tilstede under hele kurset, så man bør ikke gjør andre jobbavtaler eller private avtaler de aktuelle dagene. 

Pris; 14.900 kroner (inkludert kursmateriell).

Se vedlagt brosjyre for mer informasjon. For påmelding send mail til post@arbspes.no eller helst, fyll ut og send inn skjemaet under.