Utvikling av interne prosedyrer/retningslinjer for konflikthåndtering og varsling

Sted: 
Hadeland Hotell, Gran.
Dato: 
Onsdag, 16 februar, 2022 til Torsdag, 17 februar, 2022

I tråd med arbeidsmiljøloven og forskriften om intern-kontroll er norske virksomheter pålagt å utvikle egne interne prosedyrer og retningslinjer i forhold til forebygge og håndtere både mobbing og konflikter, samt for varsling. Arbeidsmiljøspesialistene har utviklet et kurs hvor man over to dager lærer både hva innholdet skal være i slike prosedyrer, hvordan de bør utvikles og ikke minst implementeres for å gi en god og forebyggende effekt. Kurset gir også mulighet til å få kvalitetssikret egne prosedyrer og rutiner.

Å utvikle gode retningslinjer og prosedyrer for denne type forhold har både juridiske, organisatoriske og praktiske sider. Kurset gjennomgår hvilket innhold disse bør ha og hvordan man internt organiserer arbeidet med å utvikle og implementere disse. Kurset tar også opp hvordan man sikrer etterlevelse, evaluering samt videreutvikling, og hvordan slike retningslinjer må inngå som en del av virksomhetens personalpolitikk og HMS systemer.  

Kurset kan tas som et frittstående kurs som passer for alle som arbeider innen HR/personal.  HMS og BHT HR/Personal, samt for verneombud og tillitvalgte.  Kurset inngår også som en obligatorisk del av vår sertifiseringsordning for faktaundersøkere.

Vi starter klokken 1000 første dag og avslutter 1500 siste dag. Det settes opp fellestransport fra Gardermoen klokken 0900 første dag med retur til Gardermoen ca 1600 siste dag for dem som ønsker det. 

Pris; 11900 kr (inkludert kursmateriell, overnatting med helpensjon). Kurset holdes på Hotell Hadeland på Gran.

For mer informasjon se vedlagt brosjyre. For påmelding send e-post til post@arbspes.no eller helst; fyll ut og send inn skjemaet under.