Einarsen, S. & Skogstad, A. (2015)

Ledelse på godt og vondt 
Trivsel og effektivitet
Bestille? Fagbokforlaget