Einarsen, S. & Skogstad, A. (2011)

Det gode arbeidsmiljø. 
Krav og utfordringer
Bestille? Fagbokforlaget