Håndtering av konflikter og trakassering i arbeidslivet: Jus og psykologi

Sted: 
Hadeland Hotell, Gran.
Dato: 
Mandag, 24 oktober, 2022 til Fredag, 28 oktober, 2022

En unik mulighet til å fordype seg i forebygging og håndtering av konflikter og trakassering i arbeidslivet sammen med Norges ledende fagfolk på området. Professor Ståle Valvatne Einarsen og Advokat Harald Pedersen gjennomgår arbeidslivets konflikter fra A til Å. I dette ukes lange fordypingskurset forenes juridiske og organisasjonspsykologiske perspektiv med tanke på å skape grunnlag for en forsvarlig og god håndtering av saker som omhandler konflikter, varslinger og / eller påstander om mobbing og trakassering. For effektivt å kunne forebygge og håndtere konflikter behøves en grundig innsikt og trening i konfliktenes psykologi, de metoder som kan og bør brukes i slike saker, samt de juridiske føringer og spilleregler som gjelder for konflikter i arbeidslivet.

Ukeskurset i konflikthåndtering er vårt flaggskip og har vært arrangert flere ganger årlig siden 2007. Deltagere er ledere, HR/personal medarbeidere, BHT personell,  organisasjonspsykologer, konsulenter, hovedverneombud, tillitsvalgte, advokater, ansatte i arbeidstilsyn osv..

Å arbeide i tråd med arbeidsmiljøloven, forskrift for internkontroll og gode prinsipper for forsvarlig saksbehandling står sentralt. Et annet sentralt element er å vise når ulike metoder og ulike innfallsvinkler kan og ikke kan benyttes. det være seg i konfliktarbeid men også i arbeidsmiljøarbeid generelt.  Mange har opplevd hvilke problemer som kan oppstå i alt arbeidsmiljøarbeid,  om man bruker metoder som ikke er tilpasset den faktiske situasjonen.     

Kurset vil gi grundig innsikt i hva som menes med begreper som konflikt, mobbing, trakassering, varsling, klaging, og arbeidsmiljøproblem og personalsak. Vi gjennomgår hvordan konflikter utvikler seg, hvem som skal gjøre hva når det oppstår konflikt eller klager/varsel om trakassering på jobben, hvem som har ansvaret, hva lover og regler sier, hvilke arbeidsmetoder man kan benytte, samt hvilke menneskelige, juridiske og økonomiske konsekvenser konflikt kan få for den enkelte og for virksomheten.

Kurset forener altså juridiske, organisasjonspsykologiske og mer praktiske perspektiv med tanke på å skape grunnlag for en forsvarlig og god håndtering av sakene, samtidig som man sørger for at prosessen holder vann ved en eventuell etterfølgende rettslig behandling.

Pris: Kurset koster 17900 kroner (inkludert kursmateriell og utflukter/sosiale arrangement  i løpet av uken). Overnatting med helpensjon i enkeltrom på Hotell Hadeland koster 8700 kroner som betales direkte til hotellet. Alt utenom drikke til middagen om kvelden er da dekket inn. Kurset starter kl 1000 første dag og avslutter ca 1500 siste dag. Det settes opp fellestransport fra Gardermoen til hotellet for dem som kommer med fly. Ved påmelding bestilles automatisk også hotellrom til deg/dere. 

For mer informasjon se vedlagt brosjyre

For påmelding send e-post til arbspes.no, eller helst, fyll ut og send inn skjemaet under.