Aktuelle kurs og påmelding

Innføringskurs i faktaundersøkelse (Trinn I - online)

Faktaundersøkelse er en form for arbeidsmiljøundersøkelse som benyttes i klage- eller varslingssaker, der det f.eks. foreligger påstander om mobbing, trakassering, dårlig ledelse, dårlig arbeidsmiljø etc. Metoden gir et nødvendig grunnlag for videre arbeid og er særlig nødvendig når påstand står mot påstand. En godt gjennomført faktaundersøkelse sikrer en forsvarlig, rask og rettferdig behandling av saken, og gjør det mulig å sette punktum i slike saker.

Dato: 
07.12.2020 til 09.12.2020
Sted: 
Online - Zoom

Personvern i faktaundersøkelser: Hvordan etterleve GDPR og personopplysningsloven?

I faktaundersøkelser, som i andre typer arbeidsmiljøundersøkelser, registreres og behandles en rekke personlysninger, herunder også i stor grad sensitive personopplysninger.  Både personopplysningsloven og GDPR-reglene er strenge på dette området. 

Dette gjelder både for de som er oppdragsgivere og de som er utførere.  Kurset vil gi deg som utfører eller som bestiller av faktaundersøkelser en oversikt og praktisk innsikt i personvernreglene inkludert GDPR, herunder hvilke systemer man må ha, men også hvordan man legitimt kan behandle slike opplysninger på en trygg måte i praksis.

Dato: 
27.05.2021
Sted: 
Bjørvika Konferansesenter i Oslo

Innføringskurs i faktaundersøkelse (Trinn I)

Påstander om mobbing, trakassering osv., utløser arbeidsgivers undersøkelses og aktivitetsplikt. I slike situasjoner må arbeidsgiver sikrer seg et forsvarlig grunnlag for videre tiltak gjennom å beluse de faktiske forhold i saken og hvorvidt det har forekommet brudd på arbeidsmiljøloven eller interne føringer. Dette kan man gjøre selv i rollen som arbeidsgiver, man kan benytte interne undersøekre eller eksterne som i så fall arbeider på mandat fra arbeidsgiver. Det er imildertid arbeidsgiver som trekker de endelige konklusjonen og som stter iverk tiltak i tråd med konklusjonene i saken.

Dato: 
17.03.2021 til 19.03.2021
Sted: 
Hotell Hadeland, Gran.

Utvikling av interne prosedyrer/retningslinjer for konflikthåndtering og varsling

I tråd med arbeidsmiljøloven og forskriften om intern-kontroll er norske virksomheter pålagt å utvikle egne interne prosedyrer og retningslinjer i forhold til forebygge og håndtere både mobbing og konflikter, samt for varsling. Kravene til varslingssystemer er styrket av de nye varslingsreglene i arbeidsmiljøloven fra 2020. Arbeidsmiljøspesialistene har utviklet et kurs hvor man over to dager lærer både hva innholdet skal være i slike prosedyrer, hvordan de bør utvikles og ikke minst implementeres for å gi en god og forebyggende effekt.

Dato: 
26.11.2020 til 27.11.2020
Sted: 
Hadeland Hotell, Gran.

Fordypningskurs i faktaundersøkelse, Trinn II

 

Dette kurset er en oppfølging og fordypning i forhold til vårt 3-dagers innføringskurs i faktaundersøkelse (Trinn I) og gir en videre trening og fordypning  i metoden. Kurset kan derfor bare tas av deltagere som allerede har gjennomført trinn I kurset. Kurset inngår i vår sertifiseringsordning for faktaundersøkere. Om man ønsker kan kurset kombineres med kurset i utvikling av prosedyrer og retningslinjer, da disse alltid settes opp sammen. 

Dato: 
24.11.2020 til 25.11.2020
Sted: 
Hotell Hadeland, Gran.

Håndtering av konflikter og trakassering i arbeidslivet: Jus og psykologi

En unik mulighet til å fordype seg i forebygging og håndtering av konflikter og trakassering i arbeidslivet sammen med Norges ledende fagfolk på området. Professor Ståle Einarsen og Advokat Harald Pedersen gjennomgår arbeidslivets konflikter fra A til Å. I dette ukes lange fordypingskurset forenes juridiske og organisasjonspsykologiske perspektiv med tanke på å skape grunnlag for en forsvarlig og god håndtering av saker som omhandler konflikter, varslinger og / eller påstander om mobbing og trakassering.

Dato: 
08.11.2021 til 12.11.2021
Sted: 
Hadeland Hotell, Gran.

Tiltaks- og oppfølgingsarbeid etter gjennomførte faktaundersøkelser

Dette kurset retter seg mot de som allerede er utdannede som faktaundersøkere eller som i praksis jobber med saker der denne metoden vil eller kan bli benyttet.

Dato: 
14.10.2021 til 15.10.2021
Sted: 
Hadeland Hotell, Gran.
Abonner på RSS - Aktuelle kurs og påmelding