Velkommen til Arbeidsmiljøspesialistene

Arbeidsmiljøspesialistene er et tverrfaglig kompetansesenter for konflikthåndtering og arbeidsmiljøutvikling med ledende norske fagfolk. Vi leverer konsulenttjenester og advokattjenester til private og offentlige virksomheter, samt opplæring til ledere, HR/personal, tillitsvalgte, konsulenter og Bedriftshelsepersonell innen psykososialt arbeidsmiljø og konflikthåndtering. Vår tilnærming er bygget på siste nytt innen forskning, jus og anvendt fag- og metodeutvikling. Våre tjenester baseres på tverrfaglig kompetanse der både organisasjonspsykologiske, samfunnsfaglige og juridiske forhold benyttes. Vi arrangerer både åpne kurs og interne spesialopplegg med varighet fra noen timer til en uke. Arbeidsmiljøspesialistene vil til høsten kunne kjøre alle kurs online, dersom situasjonen med korona-viruset fortsatt skaper problemer med tanke på å kunne samles. Vi har allerede god erfaring med å kjøre våre kurs online.

Våre fagfolk har de siste årene utviklet en rekke viktige arbeidsmetoder for konflikter og vanskelige arbeidsmiljøsaker, og som er særlig relevante når det foreligger klager/varsler om mobbing/trakassering eller når arbeidsgiver har grunn til å tro at det er problemer i arbeidsmiljøet. Blant disse metodene er faktaundersøkelse og klageundersøkelser. 

Aktuelle bøker

Abonner på Arbeidsmiljøspesialistene RSS