Kari Hansen

Kari Hansen er daglig leder i Arbeidsmiljøspesialistene. Som daglig leder står hun i direkte kontakt med våre kunder, og står som teknisk arrangør av våre åpne kurs og tar i den forbindelse seg av alt det praktiske og administrative arbeidet, samt videre rådgivning og veiledning overfor våre kursdeltagere. Hansen er utdannet samfunns- og psykologiviter gjennom sin 4-årige  Cand.mag grad fra Universitetet i Bergen innen psykolologi og offentlig administrasjon og ledelse. Hennes fagområder er generell psykologi, arbeids- og organisasjonspsykologi, personalarbeid, og administrasjons- og organisasjonsvitenskap. Hansen har erfaring fra ulike konsulentselskaper og arbeid som HR- og personkonsulent i større offentlig virksomheter. Hun har lang erfaring med å utføre faktaundersøkelser og konflikthåndterer for offentlige og private virksomheter, samt en sprudlende foredragsholder.